Aanmaning Voorbeeld

Hieronder vindt u voor u geschikte aanmaning voorbeelden. U bent vrij om deze voorbeeld aanmaningen privé of zakelijk te gebruiken. Op deze pagina vindt u een 1e en 2e aanmaning voor wanneer het uw standaard procedure is om na de eerste aanmaning nog een aanmaningsbrief stuurt waarin u aangeeft dat de vordering is vermeerderd met de wettelijke rente en u, wanneer betaling niet onmiddelijk geschiedt, de vordering ter incasso zult afgeven. Wij raden u aan om de laatste, of tweede, aanmaning AANGETEKEND te versturen.

  • Voorbeeld Aanmaning. Wanneer u reeds een betalingsherinnering heeft gestuurd waarop u nog geen betaling heeft mogen ontvangen is het tijd een aanmaning te sturen. Hierin stelt u uw debiteur in gebreke en deelt, eventueel, mede dat wanneer na een in de brief genoemde datum geen betaling is ontvangen u de factuur met de wettelijke rente zult vermeerderen.
  • Voorbeeld Laatste Aanmaning. Wanneer de uiterste betalingsdatum uit uw eerste aanmaning verstreken is dient u onmiddelijk een laatste aanmaning te versturen. Hierin geeft u aan dat de vordering inmiddels met de wettelijke rente vermeerderd is en, wanneer betaling niet ontvangen is op een door u in de brief te noemen datum, u de vordering aan een incassobureau uit handen zult geven. Wij raden u aan om deze laatste aanmaning aangetekend te versturen, zo laat u geen onduidelijkheid omtrent de ontvangst van de brief en laat u zien dat het u menens is.